نادیس چیست ؟

نادیس کانالهای انرژی ناآشکار در بدن می باشد این کانال ها انرژی را در سراسر بدن گسترده و سبب تامین انرژی بدن می شوند. هدف تاسیس این شرکت بر مبنای معرفی سبکی متفاوت برای شاد زیستن و سورپرایز کردن دوست دارانتان می باشد.شرکت نادیس برای شما سبکی جدید در عرصه هدیه را در پیش دارد.

نادیس تنها یک سایت فروشگاه اینترنتی نمی باشد بلکه در راستای آموزشی ، انرژی مثبت ، فرهنگی ، اخبار و ... نیز خدماتی برای شما در پیش رو دارد. گروه نادیس نه تنها به شما در خرید هدیه کمک می کند ، بلکه خواستار گسترده کردن فرهنگ هدیه در میان مردمان ایران زمین می باشد.

در طی یک سال تحقیق در مورد شناخت اخلاقیات و روحیات افراد جامعه ،سبک های متفاوت هدیه ها و سورپرایزها ،سر انجام در تاریخ 23 دی ماه سال 1394 این شرکت به آغاز فعالیت رسمی خود پرداخت ، بدیهی است که شناخت تمام سلیقه ها و خواسته های مردم کاری تقریبا غیر ممکن می باشد. اما ما با کمک شما برای شما بهترین ها را به ارمغان خواهیم آورد.